Szervezetfejlesztés

 

A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK: VÁLASZOK A MAI KIHÍVÁSOKRA

 

Egyértelmű, már egyetlen szervezet sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy utólag reagáljon a változásokra és abban bízzon, hogy a jó változásvezetési gyakorlat, azaz a "készletből felmondott rutin szavak" fogják megmenteni. A változások új megközelítése, tudatos és átfogó jövőorientált szemlélet szükséges ahhoz, hogy a szervezetek az éppen kibontakozó változásokat időben érzékeljék, értelmezzék, és együtt tudjanak alakulni velük. Erre az összetett és kreatív teljesítményre csak azok a vállalatok képesek, melyek jól tudjak mozgósítani a szellemi javaikat.

A szervezeti kultúra - az utóbbi 30 évben - a vezetők tapasztalatcseréjének és a fejlesztést erősítő gondolkodásnak különböző technikáit hozta létre úgy, mint értekezletek, workshop-ok, brain storming-ok, tréningek, fórumok, stb. Mind nagyszerű technika, de mindet operacionalizált célok megvalósulása érdekében alkalmazzák.

WORLD CAFÉ

A World Café egy változásmenedzselési eljárás - amiben a résztvevők megosztják egymással érzéseiket, gondolataikat, céljaikat, ötleteiket. A közeledés megértésen keresztül történik - a megértés pedig a dialógusban formálódik. Így erősödik a bizalom is, amely áttör az egyes emberek fejében lévő - a változással szemben táplált - gátakon is.

Ezt az együttgondolkodási és beszélgetési módszert Juanita Brown amerikai szervezetfejlesztő vezette be, arra alapozva, hogy minden jelentős változás és fejlődés alapja a közösségi beszélgetések, a dialógus során kialakuló megértés, elfogadás.

World Café alapfeltevése, hogy az emberek birtokában vannak mindannak a bölcsességnek és kreativitásnak, amellyel a legnagyobb nehézségeket is le tudják küzdeni a konszenzus zászlaja alatt. A Café forma nagyon rugalmas és eltérő körülmények között is alkalmazható együttműködést segítő workshop technika, annak egy nagyon hatékony változata.

A World Café a hagyományos együttgondolkodási technikáktól eltérően nem tűz ki eredménycélokat. Az eredmények a termékeny társalgás melléktermékei, melyeket vissza lehet csatornázni a szervezet formális rendszerébe, a szervezeti folyamatokba.

Az eredmények létrehozása tehát nem közvetlen cél, ezért nem ajánlott olyan helyzetekben, mikor gyors problémamegoldásra és konkrét tervek kidolgozására van szükség.

A módszer egyszerű, komoly társadalomelméleti alapokon és értékeken nyugszik, és számos gyakorlati példa is mutatja hatékonyságát, sikerességét.

Hogyan működik?

A létszám lehet 10 fő, de akár 1000 résztvevő is, különböző, meghatározott létszámú asztaloknál elhelyezve. A beszélgetés néhány előre kidolgozott kérdés mentén zajlik, előre meghatározott forgatókönyv szerint. A kérdések az összejövetel témájára fókuszálnak.

Általában három kérdés elegendő egy téma kibontásához. Az asztaltársaságok egy kérdésről 20-30 percig beszélgetnek, aztán az „asztalgazda” kivételével a többiek új asztalokhoz mennek. Ott röviden megosztják egymással a korábbi kör észrevételeit, majd az új kérdéssel folytatják a közös gondolkodást. Az összejövetel során a résztvevőkkel együtt a gondolatok és ötletek is vándorolnak az asztalok között és számtalan variációban összekapcsolódnak.

A résztvevők beszélgetés közben a papír asztalterítőkre firkálnak és rajzolnak, így inspirálva magukat és az utánuk jövőket. Az összejövetel során az egymáshoz kapcsolódó gondolatok hálózata jön létre.

A World Café rendkívül hasznos lehet a változó piaci körülmények esetleges negatív hatásai miatt elakadt cégek esetében, vagy azon vállalkozások számára, akik csak egyszerűen előre gondolkodnak a következő termék kigondolása érdekében. Számukra ez a fajta együttgondolkodás több mint a brainstorming, ez egy bizonyítottan kiváló, hatékony SZELLEMI LABORATÓRIUM!

Az egymásra hangolódás, az inspiráció, az együtt gondolkodás sok energiát szabadít fel, sikerélményt ad és közös cselekvésre buzdít.

A Word Café igazi siker program!

Meg fogsz lepődni, hogy milyen új ötletek és meglátások kerülnek elő egy téma közös értelmezésekor!

Nyissál kaput az új lehetőségeknek, jelentkezz a World Café programra!